MOTOR ACTION · TIMMERVÄGEN 25 · 167 55 BROMMA · SWEDEN TEL 08-80 10 97 ·PLUSGIRO: 799 53-6 -  FAX 08-80 10 97 ·